Gradska upravaPriopćenje o raspisanim Izborima za članove Vijeća mjesnih odbora Grada Kraljevice 2021.

24. ožujka 2021.

Dana 24. ožujka 2021. godine stupila je na snagu Odluka o raspisivanju Izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Grada Kraljevice.

O redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kraljevice propisalo je Obvezatne upute I., a o obrascima za postupak kandidiranja za izbor članova vijeća mjesnih odbora Grada Kraljevice Obvezatne upute II. Poveznica: https://www.kraljevica.hr/izbori/

Napomena: Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste dužni su na obrascu (OMO-2-P) prikupiti najmanje:
– 20 potpisa birača u području mjesnog odbora Bakarac i Križišće
– 30 potpisa birača u području mjesnog odbora Šmrika i Kraljevica

Obvezatne upute:
I. Obvezatne upute broj
II. Obvezatne upute
III. Obvezatne upute
IV. Obvezatne upute broj
V. Obvezatne upute broj
VI. Obvezatne upute zaštita osobnih podataka
Obrasci za provođenje izbora su:

IZJAVAtemeljem čl.13.st.2. Zakona o lokalnim izborima
OMO 1 – Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka
OMO 2 – Prijedlog kandidacijske liste grupe birača
OMO 2-P – Popis s potpisima birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača
OMO 3 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća mjesnih odbora
OMO 4 – Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednice/predsjednika, potpredsjednice/potpredsjednika, članice/člana stalnog sastava izbornog povjerenstva
OMO-4-1 – Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednice/predsjednika, potpredsjednice/potpredsjednika, članice/člana biračkog odbor.

Prijedlozi kandidacijskih lista za izbor članova Vijeća mjesnih odbora Grada Kraljevice moraju prispjeti (biti zaprimljeni u) nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 14. dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, dakle do 7. travnja 2021. do 24:00 sata.

Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora sastavit će i na oglasnim pločama mjesnih odbora i Internet stranici Grada Kraljevice objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora, kao i zbirnu listu u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle do 9. travnja 2021. do 24:00 sata.

Raspored dežurstva Gradskog izbornog povjerenstva Grada Kraljevice u vrijeme zaprimanja kandidacijskih listi za izbore za članove vijeća mjesnih odbora:
– svaki radni dan – u uredovno vrijeme gradske uprave Grada Kraljevice
– o dežurstvu u dane 3. travnja te 6. i 7. travnja biti ćete naknadno obaviješteni.

Sve obavijesti za provođenje izbora možete dobiti u sjedištu Gradskog izbornog povjerenstva Grada Kraljevice na adresi, Frankopanska 1a, Tel: 282-465 i 282-468, na dan izbora Mob: 091/1155772 i 091/1155773, e-mail: ana.prodan@kraljevica.hr, tamara.juretic.zubovic@kraljevica.hr.

GIP Grada Kraljevice

X
Skip to content