Mjesna samouprava

Članovi vijeća mjesnog odbora

Mjesni odbor Kraljevica

SUZANA BAUS RAKIĆ, predsjednica
IVA FABRIS JOKIĆ
DENIS DOMIJAN
BOJAN ĐANOVIĆ
VIOLETA PRPIĆ
NELLA DEVČIĆ
HRANISLAV TRIFUNOVIĆ
GORDANA ČERNI
BRANKO CUPAĆ

Mjesni odbor Križišće

SANJIN JURIČIĆ, predsjednik
MARIJA TKALAC
IVICA ŠUSTIĆ
VESNA ŠPALJ
ANTE BARETIĆ

Mjesni odbor Šmirka

SUNČICA VUČKOVIĆ, predsjednica
DAMIR BLAŽINA
MATHEA BURIĆ
EMANUEL PERANIĆ
VILIJANA KINKELA
IVAN TOIĆ
VESNA BOBUŠ

Mjesni odbor Bakarac

MARIO BLAŽINA, predsjednik
JAKOV DORIĆ
DORIANA STEFANI

X
Skip to content