Mjesna samouprava

Članovi vijeća mjesnog odbora

Mjesni odbor Kraljevica

 1. Katica Bajčić, predsjednica
 2. Suzana Baus Rakić
 3. Denis Domijan
 4. Božidar Sotošek
 5. Valentina Radošević
 6. Mario Ćurić
 7. Ivan Pavešić
 8. Hranislav Trifunović
 9. Zora Mateta

e-mail: mokraljevica@gmail.com

Mjesni odbor Križišće

 1. Anita Bosco, predsjednica
 2. Sanjin Juričić
 3. Irena Čandrlić
 4. Andrijana Martinović Baričević
 5. Ivica Cikač

e-mail: mjodborkrizisce6@gmail.com

Mjesni odbor Šmirka

 1. Branka Srića, predsjednica
 2. Matea Kovačić
 3. Nikola Hujber
 4. Antonela Kranjec
 5. Dario Turina
 6. Vilijana Kinkela

Mjesni odbor Bakarac

 1. Elizabeta Golob, predsjednica
 2. Nina Sciucca
 3. Jakov Dorić
 4. Mario Blažina
 5. Ivan Knežević

e-mail: mobakarac@gmail.com

X
Skip to content