Za komunalnu uslugu čišćenja septičkih jama treba zvati KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka.

Kontakt:
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka
Tel. 051/ 353 – 885
E-mail: septičke@kdvik-rijeka.hr

X
Skip to content