e-FAQ

Često postavljena pitanja

Građevinska zemljišta

Da li je moje zemljište u građevinskoj zoni?
U Gradu možete dobiti samo neslužbenu informaciju u uredovno vrijeme. Službenu informaciju možete dobiti u Županijskom uredu za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Riva 10/1.


Da li Grad može izdati potvrdu da je zemljište u građevinskoj zoni?
Ne. Grad nije ovlašten izdati takvu potvrdu, ona se može dobiti u Županijskom uredu za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Riva 10/1.


Koji su uvjeti izgradnje kuća na području Grada?
Sve informacije možete naći u Odluci o donošenju prostornog plana uređenja Grada Kraljevice, “Službene novine PGŽ” broj 13/11 (dostupne i na internetskoj stranici).


Koji su dokumenti potrebni za izgradnju kuće i tko ih izdaje?
Vrsta dokumenata ovisi o tipu gradnje. Sve informacije, a potom i dokumente možete dobiti u Županijskom uredu za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Riva 10/1. S obzirom da u svakom slučaju morate angažirati ovlaštenog projektanta, on će vam sve pojasniti.


Što se plaća prilikom podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu, odnosno rješenjem o urbanističkim uvjetima?
Hrvatskim vodama se plaća vodni doprinos prema izračunu kojeg je dužan napraviti projektant na posebnom obrascu. Gradu se plaća komunalni doprinos (I zona 72 kn/m3, II zona 58 kn/m3, III zona 43 kn/m3, IV zona 30 kn/m3). Na zahtjev je moguća obročna otplata uz osiguranje sredstava plaćanja.

Razne teme

Kako izmijeniti obveznika komunalne naknade ili podatak u rješenju?
Novo rješenje biti će izdano nakon pisanog zahtjeva Gradskoj upravi uz prilaganje dokaza kao što je preslika rješenja o nasljeđivanju, kupoprodajnog ugovora, ugovora o zakupu ili najmu, vlasničkog lista ili drugog dokumenta kojim se dokazuje promjena vlasnika/korisnika ili nekog podatka iz rješenja, uz uvjet podmirenja dugova.


Kako prijaviti novog obveznika komunalne naknade?
Novo rješenje biti će izdano nakon pisanog zahtjeva Gradskoj upravi uz prilaganje preslike projektne dokumentacije iz koje je vidljiva korisna površina prostora, ili će se u suprotnome izvršiti očevid na terenu i sačiniti zapisnik o utvrđivanju korisne površine.


Problemi s porezom na tvrtku i porezom na kuće za odmor (prijava promjene, žalba na rješenje) ?
Grad Kraljevica je od 01.01. 2014. preuzeo od Porezne uprave poslove razreza i naplate poreza na kuće za odmor i porez na tvrtku. Obveznici poreza su dužni prijaviti Gradu Kraljevici sve nove i promjene postojeće obveze, a Grad Kraljevica izdaje rješenja i poduzima radnje prisilne naplate. Žalba na rješenje upućuje se Gradu Kraljevici.


Kako izmijeniti korisnika grobnog mjesta?
Pismenom zahtjevu gradskoj upravi treba priložiti pravomoćno rješenje o nasljeđivanju ili izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika, na temelju čega će biti izdano novo rješenje uz uvjet podmirenja dugova.


Što napraviti kod smrtnog slučaja?
Kontaktirati SUZU ADRIA d.o.o. iz Kostrene, Iva Šodića 11, koja na području Grada obavlja poslove ukopa (kontakt: 051/ 761-223 ili 091 485 7560). Od Vlastitog pogona potrebno je dobiti Odobrenje za ukop radi provjere prava korisnika na grobno mjesto i vremena proteklog od posljednjeg ukopa.


Kako zbrinuti krupni otpad?
Ispunjavanjem Obrazca za prijavu krupnog (glomaznog) otpada iz kućanstva bez naknade na lokaciji obračunskog mjesta korisnika do 2 m³ jednom godišnje (vidi: Naruči grajfer) ili javiti se Vlastitom pogonu za dogovor oko odvoza putem dežurne službe.


Kome prijaviti kvar na javnoj rasvjeti?
Dojava kvara, uz navođenje broja stupa ili najbliže kućne adrese, može se obaviti na sljedeće telefone: 282-466, 282-450 ili putem e-maila na gradska.uprava@kraljevica.hr.

X
Skip to content