Socijalni program Grada Kraljevice

Socijalni program Grada Kraljevice u skladu sa zakonskim obvezama ali i dodatno, povrh istih, štiti socijalno najugroženije građane koji zbog nepovoljnih osobnih ili društvenih okolnosti nisu u mogućnosti samostalno zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.

Grad Kraljevica je uza svoje građane kojima zbog bolesti, dugotrajne nezaposlenosti i sličnih teških životnih okolnosti prijeti siromaštvo i socijalna isključenost te im je potrebna naša pomoć.

Osim prava na pomoć u podmirenju troškova stanovanja, koji se jamče svim građanima Republike Hrvatske kojima prijeti siromaštvo, u Kraljevici su tim građanima, kao i onima izloženima socijalnoj isključenosti (npr. osobe s invaliditetom, starije osobe) dostupna i mnoga druga prava i pomoći.

Podmirujemo dio njihovih troškova stanovanja, prehrane i usluge javnoga gradskog prijevoza. Najmlađima omogućujemo boravak u jaslicama ili vrtićima te osiguravamo školske knjige i pribor. Umirovljenicima i starijim osobama bez osobnog prihoda dodatno pomažemo i mjesečnom novčanom potporom. Uza svoje smo građane i pri rođenju ili smrti člana obitelji.

Prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Kraljevica za socijalno ugrožene građane, kako ona propisana Zakonom, tako i prava iznad standarda propisanih Zakonom, uvjeti i način njihova ostvarivanja i postupak za ostvarivanje tih prava propisani su u Odluci o socijalnoj skrbi Grada Kraljevice.

Zakonske osnove Socijalnog programa Grada Kraljevice

  • Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 18/22 i 46/22)
  • Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)
  • Odluka o socijalnoj skrbi Grada Kraljevice (“Službene novine Grada Kraljevice” broj 7/23)
X
Skip to content