Matični ured051/ 281 – 336
Lučka uprava Bakar – Kraljevica051/ 281 – 122
Lučka kapetanija, ispostava Kraljevica051/ 281 – 330
Ljekarna Farmacia051/ 669 – 788
Ambulante opće prakse:
Doktorica Krpan051/281 – 232
Doktorica Copetti Modrčin051/490 – 463
Stomatološka ordinacija Cattonaro051/281 – 302
Pedijatrijska ordinacija, doktorica Belobrajić051/281 – 242
Specijalistička ordinacija Nives Klemenčić051/306 – 459
Osnovna škola Kraljevica051/ 281 – 212
Narodna čitaonica i knjižnica051/ 282 – 099
Dječji vrtić „Orepčići“051/ 281 – 211
Župni ured Kraljevica051/ 551 – 830
Župni ured Križišće051/ 286 – 292
Pošta Kraljevica051/ 525 – 874
DVD Kraljevica051/ 281 – 254
Turistička zajednica Grada Kraljevice051/ 282 – 078
Turističko  informativni centar051/ 282 – 444
FINA051/ 206 – 930
Erste Bank, poslovnica Kraljevica072/ 376 – 715
Hotel Kraljevica051/ 281 – 250
Vulkanizerska radiona098/ 675 – 292
Privatna stomatološka ordinacija – Ankica Bakarčić 051/281 – 646
X
Skip to content