Izvješća o stanju u prostoru Grada Kraljevice

Registar prostornih planova

Geoportal Primorsko-goranska županije

Geoportal Primorsko-goranske županije je internet portal koji omogućuje pregledavanje, pretraživanje, preklapanje i preuzimanje raznih prostornih podataka za područje čitave Županije.

Korištenje i namjena površina na području PGŽ
Preglednik prostornih planova
Preglednik planova u izradi i na javnoj raspravi
X
Skip to content