e-Prostor (GIS)

Doneseni planovi

Prostorni plan uređenja Grada Kraljevice – PPU

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice ( pročišćeni tekst )

Urbanistički planovi uređenja

Urbanistički plan uređenja UPU 2-1 Kraljevica – Podbanj

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 2-1 Kraljevica – Podbanj

Urbanistički plan uređenja UPU 2-2 Kraljevica – Podbanj

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 2-1 Kraljevica – Podbanj

Urbanistički plan uređenja turističke zone Uvala Scott UPU 6

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističke zone Uvala Scott UPU 6

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Uvala
Scott UPU 6

Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Uvala
Scott UPU 6

Urbanistički plan uređenja uvale Črišnjeva

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja uvale Črišnjeva

Urbanistički plan uređenja UPU 16 turističke zone T1 3 Šmrika

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 16 turističke zone T1 3 Šmrika

Detaljni planovi uređenja

Detaljni plan uređenja poslovne zone K-1 Žlibina

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja poslovne zone K-1 Žlibina

Detaljni plan uređenja zone gospodarske namjene Kraljevica K 2, Medomišljina-Briljeva

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja zone gospodarske namjene Kraljevica K 2 Medomišljina-Briljeva

Detaljni plan uređenja zone ostale namjene Kraljevica O 1, Medomišljina-Briljeva

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja zone ostale namjene O 1

Planovi u postupku

Urbanistički plan uređenja UPU 5 Ugostiteljsko turističke zona Javorišće- Podbanj T22
Urbanistički plan uređenja dijela građevinskog područja naselja Šmrika (NA9) – Barbina draga

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Šmrika
(NA 9) Barbina draga

Službene novine Grada Kraljevice br. 6/20

X
Skip to content