Odbori i povjerenstva

Stalna tijela Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Mandatni odbor

 1. Suzana Baus Rakić – predsjednica

 2. Ranko Frka– potpredsjednik

 3. Mathea Burić– član

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja

 1. Božidar Sotošek – predsjednik

 2. Sanjin Juričić – potpredsjednik

 3. Jakov Dorić – član

 4. Gordana Černi – član

 5. Edi Kurolt  – član

Odbor za normativnu djelatnost

 1. Damir Dumančić
 2. Mathea Burić
 3. Vesna Špalj
 4. Nikola Rodin
 5. Vesna Bobuš

Odbor za ravnopravnost spolova

 1.  Sunčica Vučković
 2. Suzana Baus Rakić
 3. Valentina Radošević
 4. Davorka Perković-Marinović
 5. Vilijana Kinkela.

Savjet mladih

 1. ANA BORIĆ, zamjenica kandidatkinje: DOROTHEA DUMANČIĆ
 2. BRUNO BOSCO, zamjenik kandidata: MATEO VEČERINA
 3. ANTONELA KRANJEC, zamjenica kandidatkinje: MATHEA MARETIĆ
 4. LORENA PERANIĆ, zamjenica kandidatkinje: RAMONA ZAMUDA
 5. VALENTINA RADOŠEVIĆ, zamjenik kandidatkinje: MARKO RADOŠEVIĆ
X
Skip to content