O Knjižnici…

Slijedom burnih povijesnih prilika u drugoj polovici 19. stoljeća te društvenih i političkih okolnosti, u Kraljevici je već vrlo rano 1861. godine osnovana Narodna čitaonica, s plemenitom namjerom da bude „poticalo duševnog i materijalnog napretka, budilo mara za sve što je domoljubno i slavno“. Na tom je tragu djelatnost Čitaonice ostala nepromijenjena do današnjih dana, naravno obogaćena u svojoj ponudi prateći potrebe svojih korisnika.

Knjižnica čuva originalne primjerke tiskane u Primorskoj tiskari ( 1873.-1878. ) i bogatu dokumentarnu građu koja svjedoči o vremenu i slavi Čitaonice i Kraljevice.

Dana 15. travnja 1999. godine donesena je Odluka o osnivanju javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Kraljevica kojoj je osnivač Grad Kraljevica. Tijekom vremena prostor se knjižnice proširuje na 250 m2, stječu se uvjeti za kvalitetniji rad s korisnicima, formira se posudbeni odjel, čitaonica s mjestom za dnevni i tjedni tisak, izdvojeni prostor za studijski rad, odjel za odrasle i odjel za djecu.

Knjižnica nudi svojim korisnicima bogat i raznovrstan fond za djecu i odrasle, referentnu zbirku, zavičajnu, stručnu, stripove, dnevnu i tjednu štampu. U fondu knjižnice nalazi se oko 30.000 svezaka, a korisnici ga mogu pretraživati na adresi https://nkc-kraljevica.zaki.com.hr.

Programi za djecu i mlade održavaju se tijekom cijele godine kroz Pričaonice za najmlađe i projekt Povijesna šetnja mojim gradom za starije osnovnoškolce. U hodniku knjižnice tijekom godine postavljene su izložbe likovnih radova kraljevičkih amatera.

RAVNATELJICA KNJIŽNICE: Milanka Gudac

KONTAKTNE INFORMACIJE

Adresa : Frankopanska 1/a, 51262  Kraljevica
Telefon : +38580)51 282 099
E-mail: knjiznica.kraljevica@email.t-com.hr
OIB : 62129580825
IBAN : HR3424020061820900003, poziv na broj : 7706-30752

KATALOG KNJIŽNICE

http://nkc-kraljevica.zaki.com.hr

RADNO VRIJEME ZA KORISNIKE KNJIŽNICE

ponedjeljak – srijeda – petak
09,00 -13,00
utorak – četvrtak
14,00 – 19,00

VAŽNI DOKUMENTI

Ustrojstvo Knjižnice:

 1. Statut Javne ustanove Narodne knjižnice i čitaonice Kraljevica
 2. Pravilnik o radu Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Kraljevica
 3. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Kraljevica

Javna nabava:

 1. Plan nabave Narodne knjižnice i čitaonice Kraljevica za 2021. godinu

Procedure:

 1. Procedura stvaranja ugovornih obveza u Narodnoj knjižnici i čitaonici Kraljevica
 2. Procedura zaprimanja računa, njihovu kontrolu i plaćanje računa
 3. Pravilnik o izdavanju i obračunu putnih naloga

Pristup informacijama:

 1. Odluka o određivanju službenika za informiranje
 2. Katalog informacija Narodne knjižnice i čitaonice Kraljevica
 3. Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.g.
 4. Izjava o pristupačnosti
 5. Zahtjev za dopunu-ispravak informacije radi ostvarivanja prava na pristup informaciji
 6. Zahtjev za ponovnu uporabu informacije
 7. Zahtjev za pristup informacijama

Pružanje usluga:

 1. Cjenik usluga
 2. Pravila o korištenju interneta i osobnih računala u Narodnoj knjižnici i čitaonici Kraljevica
 3. Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe

Zaštita osobnih podataka:

 1. Pravila privatnosti
 2. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
 3. Zahtjev za ostvarivanje prava
X
Skip to content