Gradsko vijeće ima 13 članova koji dolaze iz različitih stranaka i stranačkih koalicija ovisno o rezultatima lokalnih izbora. Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.
Sjednice se održavaju u pravilu jednom u tri mjeseca ili po potrebi. Najava, dnevni red i svi materijali objavljuju se u pravilu sedam dana prije sjednice. Nakon sjednice ovdje su dostupni još i zaključci, zapisnik, izvještaj.
Radna tijela odnosno odbori gradskog vijeća proučavaju i razmatraju pojedina pitanja te daju mišljenja i prijedloge na odluke i akte koji se donose na sjednicama vijeća.
Mjesni odbor je oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od njihovog svakodnevnog i neposrednog interesa za život i rad.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Kraljevice koje je osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.
Popis dobitnika godišnjih nagrada Gradskog vijeća Grada Kraljevice.
Predstavnici nacionalnih manjina u našem Gradu.
Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo donosi odluke i akte u okviru nadležnosti jedinice lokalne samouprave, i to većinom glasova svojih članova. Njegov je rad propisan Poslovnikom.
X
Skip to content