Vlastiti pogon

Obavljanje komunalnih djelatnosti

Općenito

Na području Grada Kraljevice osnovan je Vlastiti pogon radi obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti:

  • održavanje nerazvrstanih cesta,
  • održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
  • održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
  • održavanje javnih zelenih površina,
  • održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
  • održavanje groblja,
  • održavanje čistoće javnih površina,
  • usluge ukopa pokojnika,
  • prigodno ukrašavanje naselja.

Informacije

Adresa: Frankopanska 1A, 51262 Kraljevica
Telefon: 051/282-450
Fax: 051/281-419
e-mail:
gradska.uprava@kraljevica.hr

RADNO VRIJEME
Ponedjeljak – srijeda- četvrtak 07,30 – 15,30 sati
Utorak  07,30 – 16,30 sati
Petak  07,30 – 14,30 sati

UREDOVNO VRIJEME ZA STRANKE
Utorak  08,00 – 16,00 sati
Četvrtak 08,00 – 11,00 sati

Upraviteljica Vlastitog pogona
Romina Tomasini Vujnović
Tel: 051/282-463
romina.tomasini@kraljevica.hr

ROMINA TOMASINI VUJNOVIĆ

Rođena 19.07.1982. godine u Ogulinu. Osnovnu školu i Gimnaziju pohađala je i završila u Ogulinu. Diplomirala je u Rijeci na Građevinskom fakultetu i time stekla stručni naziv diplomiranog inženjera građevinarstava. Nakon odrađenog stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Kraljevici, 2012.godine zapošljava se na radnom mjestu samostalni upravni referent za komunalna pitanja. 1. siječnja 2016. godine imenovana je Upraviteljicom Vlastitog pogona Grada Kraljevice.

X
Skip to content