Impressum

www.kraljevica.hr - internetski portal Grada Kraljevice

O sadržaju i izgledu web stranice brine Upravni odjel za financije, lokalnu samoupravu i EU projekte.
Sadržaj se svakodnevno osvježuje novostima iz djelatnosti gradske uprave i ustanova u vlasništvu grada.

Izdavač: Grad Kraljevica
Za izdavača: Gradonačelnik Dalibor Čandrlić
Adresa: Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica
E-mail: gradska.uprava@kraljevica.hr
Glavna urednica: Ana Prodan Mogorović

Izrada i održavanje internetske stranice: Creative Media™

X
Skip to content