Vizija Grada Kraljevice

Vizija grada je polazna točka i odredište koje se želi postići programima, projektima i ulaganjima. Gdje zapravo vidimo Grad Kraljevicu u 2025. godini.

Vizija Grada Kraljevice je postati grad visokog standarda života svih njenih građana uz kvalitetan gospodarski rast i razvoj po principima održivosti i kružne ekonomije, zaštićene prirodne i kulturne baštine.

Misija Grada Kraljevice 

Misija Grada Kraljevice je učinkovito, pravodobno, kvalitetno i transparentno izvršavanje poslova i zadataka s ciljem poboljšanja kvalitete života svih građana kroz ulaganje u komunalnu infrastrukturu, prometnu sigurnost, brigu o djeci i potrebitima i uvjete stanovanja. Stvaranje poduzetničkog okruženja i prilika za novi gospodarski zamah.

X
Skip to content