Zbrinjavanje otpada

Odvoz i deponiranje otpada

Prikupljanje otpada „od vrata do vrata“

Na području Grada Kraljevice od 05.06.2023. uspostavljen je sustav primarne selekcije otpada, odnosno omogućavanje odvajanja otpada putem seta tipiziranih spremnika.

Pražnjenje zelenih, plavih i žutih spremnika obavljat će se sukladno rasporedu i karti ruta na linku: https://cistocarijeka.hr/zbrinjavanje-otpada/prikupljanje-otpada-od-vrata-do-vrata/grad-kraljevica/

Glomazni otpad

Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom te Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Grada Kraljevice, KD Čistoća d.o.o. Rijeka preuzima glomazni otpad na zahtjev korisnika do količine od 3 m³ na obračunskom mjestu, bez naknade i to jednom godišnje.

Za podnošenje zahtjeva potrebno je točno ispuniti Obrazac koji se dostavlja osobno, poštom na Grad Kraljevica, Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica ili skeniran na gradska.uprava@kraljevica.hr nakon čega se Obrazac prosljeđuje KD Čistoći d.o.o. na daljnju obradu i izvršenje usluge. Za dodatna pitanja možete se obratiti Romini Tomasini Vujnović na broj tel. 282-463.

KD Čistoća d.o.o. obavještava korisnika o točnom terminu odvoza nakon provjere točnosti podataka, urednosti plaćanja računa i nakon izrade plana sakupljanja.

NIJE DOPUŠTENO glomazni otpad  iznositi na javnu površinu bez prethodnog dogovora s djelatnikom KD Čistoće, jer su za odlaganje glomaznog otpada na nepropisan način sukladno odgovarajućim Odlukama predviđene novčane kazne. Korisnik ne mora biti prisutan prilikom predaje odnosno preuzimanja glomaznog otpada. Za sva pitanja vezana uz sam odvoz možete se obratiti KD Čistoći d.o.o. na broj: 051 629 784.

Električni i elektronski otpad

Za sve vrste otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme ukupne mase veće od 30 kg (ukupni zbroj masa svih uređaja i opreme koje predajete), građani mogu naručiti besplatni odvoz od strane ovlaštenih skupljača.

Na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost može se pronaći popis tvrtki po županijama koje će besplatno preuzeti EE otpad.

Ovlašteni skupljači:
METIS d.d., Industrijska zona Kukuljanovo 414, Kukuljanovo
Besplatni broj telefona: 0800 00 51 ( Radno vrijeme od 07-15 sati, subotom 07-13 sati )
E-mail: metis@metis.hr

FRIGOMATIC, Industrijska zona b.b., Kukuljanovo
Besplatni broj telefona: 0800 444 110 ( Radno vrijeme 08-16 sati)
Tel. 251 – 856 ili 099/ 2121 234
E-mail: eeotpad.ri@gmail.com

Građevinski otpad iz kućanstva

Građevinski otpad iz kućanstva koji nastaje održavanjem i manjim popravcima, u količini ne većoj od 200 kilograma, mogu bez naknade zbrinuti u reciklažnim dvorištima Mihačeva draga i Pehlin kojima upravlja KD Čistoća d.o.o. Rijeka, maksimalno jednom u 6 mjeseci.
Sav građevni otpad iz kućanstva u količini većoj od navedene, kao i sav građevni otpad od pravnih subjekata moguće je zbrinuti u Građevinskom reciklažom dvorištu na adresi Mihačeva draga 41, kojim upravlja tvrtka GRD d.o.o. Rijeka.

X
Skip to content