Održavanje čistoće

  • Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Grada Kraljevice – Službene novine Grada Kraljevice broj 2/18
  • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Grada Kraljevice – Službene novine Grada Kraljevice broj 2/18
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Grada Kraljevice – Službene novine Grada Kraljevice broj 4/18
  • Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Grada Kraljevice – Službene novine Grada Kraljevice broj 3/19
  • Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Grada Kraljevice – Službene novine Grada Kraljevice broj 5/19
  • Odluka o IV. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Grada Kraljevice – Službene novine Grada Kraljevice broj 10/19
  • Suglasnost na cjenik KD Čistoća d.o.o.- Službene novine Grada Kraljevice broj 5/18
  • Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada – Službene novine Grada Kraljevice“ broj 2/18
X
Skip to content