Javna nabava

Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske

2024. godina

2023. godina

2022. godina

2021. godina

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sprječavanje sukoba interesa obrađeno je u Poglavlju 8, člancima 76. – 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16). Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16), Grad Kraljevica kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja – gradonačelnik te s njim povezane osobe u sukobu interesa..

Elektronički oglasnik javne nabave RH

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Profil naručitelja

Prema Zakonu o javnoj nabavi, Grad Kraljevica je, kao jedinica lokalne samouprave, javni naručitelj.
Profil Grada Kraljevice kao javnog naručitelja je: Grad Kraljevica, Frankopanska 1A, 51262 Kraljevica
MB: 02741903, OIB: 41878841251, Telefon: +385 (0)51 282 450, Glavna adresa naručitelja (URL): www.kraljevica.hr

X
Skip to content