Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga je savjetodavno tijelo Gradonačelnika, a osniva radi praćenja cijena javnih usluga propisanih zakonom i aktima Grada Kraljevice.

Savjet prati stanje koje se odnosi na prava i obveze potrošača javnih usluga, razmatra i daje mišljenja o aktima koji se odnose na prava i obveze potrošača javnih usluga, daje preporuke i predlaže mjere za unapređivanje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na području Grada Kraljevice, obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, te ostalim propisima kojima se uređuje područje zaštite potrošača.

DOKUMENTI:

Zakon o zaštiti potrošača

Odluku o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Kraljevice

Rješenje o imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Kraljevice

X
Skip to content