Sukladno članku 25. stavak. 1. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne Novine“ 41/14, 110/15, 14/19) tijelo javne vlasti koje uređuje pružanje javnih usluga potrošačima dužno je osnovati savjetodavno tijelo u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača te donositi odluke, nakon mišljenja savjetodavnog tijela, na transparentan, objektivan i ne diskriminirajući način.

Sastav Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Kraljevice:

  1. Suzana Baus-Rakić
  2. Marko Paripović
  3. Ana Prodan Mogorović.

Grad Kraljevica sklopio je Sporazum o suradnji u edukaciji, informiranju i savjetovanju potrošača sa Udrugom za zaštitu potrošača „Potrošački centar“ iz Rijeke, Kumičićeva 13 temeljem kojeg će Grad i Udruga zajednički surađivati na implementaciji Zakona o zaštiti potrošača i drugih propisa koji štite prava građana.

Besplatne savjete u vezi ostvarivanja potrošačkih prava i obveza građani mogu dobiti u Udruzi „Potrošački centar“ putem internet stranice www.potrosackicentar.hr ili putem info telefona 051 400 519.

Besplatne savjete u vezi ostvarivanja potrošačkih prava i obveza građani mogu dobiti u Udruzi „Potrošački centar“ putem internet stranice www.potrosackicentar.hr ili putem info telefona 051 400 519.

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za ostvarivanje prava

X
Skip to content