Proračun

Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi planirani izdaci i rashodi Grada Kraljevice. Proračun predlaže Gradonačelnik Grada Kraljevice, kao izvršno tijelo, a donosi ga Gradsko vijeće Grada Kraljevice, kao predstavničko tijelo i to većinom glasova svih članova Vijeća.

Dokumenti

X
Skip to content