Savjet mladih

Savjetodavno tijelo Grada Kraljevice za mladež

Savjet mladih Grada Kraljevice osnovalo je Gradsko vijeće Grada Kraljevice Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 5/14) kao savjetodavno tijelo Grada Kraljevice koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

Saziv savjeta mladih 2023. – 2025.

1. IVAN BOŠNJAKOVIĆ, zamjenik ROKO ŠIMIĆ
2. ANTONIO GRUBIŠIĆ, zamjenik NINO PRAVDICA
3. KRSTO SOTOŠEK, zamjenik MARIO ČOLIĆ
4. GEA MAROHNIĆ, zamjenica KARLA GAZIĆ
5. ANA BORIĆ, zamjenica NIKA SOBOL

19. siječnja 2023. godine održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih na kojoj je za predsjednicu izabrana Gea Marohnić, a za zamjenicu predsjednice Ana Borić.

X
Skip to content