Savjet mladih

Savjetodavno tijelo Grada Kraljevice za mladež

Savjet mladih Grada Kraljevice osnovalo je Gradsko vijeće Grada Kraljevice Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 5/14) kao savjetodavno tijelo Grada Kraljevice koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

Saziv savjeta mladih 2018.-2021.

  1. ANA BORIĆ, zamjenica kandidatkinje: DOROTHEA DUMANČIĆ
  2. BRUNO BOSCO, zamjenik kandidata: MATEO VEČERINA
  3. ANTONELA KRANJEC, zamjenica kandidatkinje: MATHEA MARETIĆ
  4. LORENA PERANIĆ, zamjenica kandidatkinje: RAMONA ZAMUDA
  5. VALENTINA RADOŠEVIĆ, zamjenik kandidatkinje: MARKO RADOŠEVIĆ

22. kolovoza 2018. godine održana je konstituirajuća sjednica Savjeta mladih na kojoj je za predsjednicu izabrana Antonela Kranjec, a za zamjenicu predsjednice Lorena Peranić.

X
Skip to content