GRAD KRALJEVICA

Adresa: Frankopanska 1A, 51262 Kraljevica
Telefon: 051/282-450
Fax: 051/281-419
e-mail:
gradska.uprava@kraljevica.hr

RADNO VRIJEME:                     
Ponedjeljak – srijeda- četvrtak          07,30 – 15,30 sati
Utorak                      07,30 – 16,30 sati
Petak                        07,30 – 14,30 sati

UREDOVNO VRIJEME ZA STRANKE

Utorak                      08,00 – 16,00 sati
Četvrtak                      08,00 – 11,00 sati

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, LOKALNU SAMOUPRAVU I EU FONDOVE

Pročelnica
Matea Dundović
Tel. 051/282-455
matea.dundovic@kraljevica.hr


MATEA DUNDOVIĆ

Rođena 13.07.1986. u Rijeci. Do 2016. živjela u Šmriki. 2005. godine je završila srednju Ekonomsku škole „Mije Mirkovića“ u Rijeci, te iste godine upisuje Ekonomski fakultet u Rijeci koji završava 2010. godine i stječe titulu magistrice ekonomije.

U studenom 2010. godine se zapošljava kao pripravnik u Primorskoj banci d.d. te postepeno napreduje. 2011. g. postaje referent računovodstva, te dvije godine nakon, je promaknuta u Zamjenicu direktora Službe računovodstva, kontrolinga i izvještavanja u Primorskoj banci d.d. Izrađivala je izvještaje za nadzorne organe, kao i interne izvještaje za Upravu, obavljala kontrolu provođenja zakonske regulative iz domene Službe, koordinirala radom Službe, nadzirala i kontrolirala knjigovodstvene promjene, surađivala s vanjskom revizijom, nadzirala sve računovodstvene poslove.

U srpnju 2018. se zapošljava u Gradu Kraljevici na radno mjesto Više savjetnice za financije, a od 8. srpnja 2019. godine imenovana je Pročelnicom Upravnog odjela za financije, lokalnu samoupravu i EU fondove.

Odlično se služi s engleskim jezikom. Napredni je korisnik Office-a, te ima položen ECDL Osnovni Program (računalna diploma). Posjeduje certifikat iz javne nabave i ima položen državni stručni ispit. Sudjelovala je u nizu seminara i edukacija iz računovodstvene domene.


UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV

Pročelnik
Dražen Strčić
Tel. 051 282 454
drazen.strcic@kraljevica.hr


DRAŽEN STRČIĆ

Rođen 13.02.1968. Do 7. razreda OŠ je živio u Kraljevici. Završio je srednjoškolsko obrazovanje 1986. u Centru za kadrove u obrazovanju i kulturi, smjer Matematičar- informatičar. 1994. godine je diplomirao na Fakultetu graditeljskih znanosti Sveučilišta u Rijeci.

Od 1994. do 2004. radio je kao projektant u Institutu građevinarstva Hrvatske d.d. U svibnju 2004. se zapošljava u Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju na radno mjesto Pomoćnik rukovoditelja proizvodno radne jedinice vodovod, ubrzo postaje Rukovoditelj proizvodno radne jedince vodovod. 2015. napreduje na radno mjesto Pomoćnik direktora za tehnička pitanja u VIK-u, a od 01.01.2018. postaje Rukovoditelj sektora tehničkih poslova. U svojoj bogatoj karijeri obavljao je razne tehničke poslove i poslove organiziranja, koordiniranja i rukovođenja organizacijskom jedinicom šta ga čini izvrsnim kadrom za naš komunalni Odjel.

12. kolovoza 2019. godine imenovan je Pročelnikom Upravnog odjela za komunalni sustav.

Odlično se služi engleskim jezikom, posjeduje Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje određenih poslova u izgradnji objekata. Napredni je korisnik Office-a.


X
Skip to content