Narodna knjižnica i čitaonica Kraljevica
(osnivač Grad Kraljevica)
Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica
Telefon: 051/282 099
e-mail: knjiznica.kraljevica@email.t-com.hr

Dječji vrtić „Orepčići“
(osnivač Grad Kraljevica)
Faranski progon 12, 51262 Kraljevica
Telefon: 051/281 211 Fax:051/283 159
e-mail: vrtic.orepcici@gmail.com

Osnovna škola Kraljevica
Strossmayerova 35, 51262 Kraljevica
Telefon: 051/281 212 Fax: 051/283 053
e-mail: os-kraljevica@ri.t-com.hr

Nacionalni centar tehničke kulture
Strossmayerova 32, 51262 Kraljevica
Telefon: 051/282 418 Fax: 051/281 420
e-mail: hztk@hztk.hr
web: www.hztk.hr

Dom zdravlja PGŽ, ordinacije
Frankopanska 9, 51262 Kraljevica
Ambulante opće prakse:
Doktorica Krpan – 051/281 232
Doktorica Copetti Modrčin – 051/490-463
Stomatološka ordinacija Cattonaro – 051/281 302
Pedijatrijska ordinacija, doktorica Belobrajić – 051/281 242

Dom za djecu i mladež Oštro
Šetalište Vladimira Nazora 14, 51262 Kraljevica
Telefon: 051/281 313 Fax: 051/281 198
e-mail: dom.ostro@email.t-com.hr
web: www.dom-ostro.hr

Centar za rehabilitaciju Fortica
Obala kralja Tomislava 1, 51262 Kraljevica
Telefon: 051/283 230 Fax: 051/283 235
e-mail: centar-fortica@ri.t-com.hr

Županijska lučka uprava Bakar – Kraljevica
Obala kralja Tomislava 6, 51262 Kraljevica
Telefon: 051/281 122 Fax: 051/283 055
e-mail: lu-bakar-kraljevica@ri.t-com.hr

Turistička zajednica Grada Kraljevice
Rovina b.b., 51262 Kraljevica
Telefon/Fax: 051/ 282 078
e-mail: info@tzg-kraljevica.hr
web: www.tzg-kraljevica.hr

X
Skip to content