Natječaji

Aktualni predmeti javne nabave, jednostavne nabave, kao i javni pozivi
Javna nabava
Elektronički oglasnik javne nabave i pripadajući podaci o naručitelju.
Javni pozivi
Natječaji upućeni pravnim i fizičkim osobama.
Jednostavna nabava
Nabava roba i usluga manje vrijednosti.
X