Frankopan broj 45, rujan 2018

1. rujna 2018.

Dragi sugrađani, polako se bliži kraj još jednog dugog i toplog ljeta, koje će ostati zapamćeno po uspjehu naših nogometaša na Svjetskom prvenstvu u Rusiji i po toplom i sunčanom kolovozu. Nadam se da ste uspjeli naći bar malo vremena za odmor, opuštanje i trenutke uživanja uz more.

Za mene je ljeto bilo ispunjeno radošću zbog uspjeha naših sportaša, ponekim danom provedenim sa sinom uz more u čemu najviše uživam, ali prije svega radom u smislu priprema brojnih projekata, obavljanja čitavog niza radnih sastanaka, te stvaranja preduvjeta i okvira za efikasnu realizaciju istih u što bržem vremenskom razdoblju. Zbog toga se i radujem dolasku jeseni, novog radnog ciklusa, zamaha i početka konkretnih radova na pojedinim projektima.

Pred vama je novi broj lista „Frankopan“ u kojem možete pronaći informacije o onome što smo radili i o onome što nas sve zajedno čeka… Vi ste zajedno s nama pokretači razvoja Kraljevice, Vi prezentirate i prenosite sliku grada, te se stoga želim zahvaliti svima vama koji to činite bilo putem svog rada, putem sporta, škole, vrtića, raznih udruga, uključenjem u brojne aktivnosti ili pak sudjelovanjem u manifestacijama…

Možemo biti ponosni što imamo mnogo mladih, talentiranih i uspješnih ljudi koji prezentiraju grad na pravi način. U ovom broju „Frankopana“ imat ćete priliku bolje upoznati dvoje mladih ljudi kroz intervju. To su Andrina Frleta i Davor Konjević. Sretan sam i ponosan što Kraljevica ima takve ljude ! „Leto va Kraljevici“ osmislili su i vodili mladi ljudi, moja zamjenica Paula Vučković i Fran Frleta, koji je dao svoj doprinos kao organizator, glazbenik i umjetnik. Vjerujući u mlade ljude dao sam im punu slobodu u organizaciji i radujem se ostvarenom. Program je bio raznolik u glazbenom, umjetničkom, pa i gastronomskom smislu u namjeri da se zadovolje ukusi svakog građana.

Jesen otvaramo početkom radova na izgradnji nove lučice Carovo. Tijekom ljeta su sve pripremne radnje odrađene, odabran je izvođač i radovi vrijedni 7,5 milijuna kuna mogu početi. Na proljeće očekujemo Carovo u novom ruhu s modernim pasarelama dužine 60 metara i bez starih, derutnih i opasnih mulića. Po tome će se naći prostora za 60-tak novih vezova. Radimo i na tome da na lokaciji iznad SRD “Škarpina“ izgradimo novo parkiralište za 30-tak vozila, a urediti ćemo i postojeći park iznad samog područja lučice. Prostor želimo nazvati šetalištem i parkom Milke Milinković, naše proslavljene sportašice i olimpijke.

Krajem rujna prijavljujemo projekt uređenja šetnice uz plažu na Oštru na natječaj Ministarstva turizma. Projekt je trenutno pri kraju izrade, a prema planiranome šetnica uz more će se u potpunosti urediti i obogatiti sadržajima. Planiramo napraviti sanitarni čvor, postaviti novu komunalnu opremu, pametne klupe, vježbalište na otvorenom, dječje igralište… Paralelno se priprema stručna dokumentacija za uređenje plaža na istom potezu, a kako bi i područja dosada neuređenih dijelova plaža mogli urediti. Namjera nam je da uređenjem i dodatnim sadržajima ponuditi više gostima, ali i domaćim ljudima koji će kroz cijelu godinu imati razloga dolaziti na Oštro.

Projekt „Putovima Frankopana“ krenuo je u konkretnu realizaciju te su već uređeni prostori sanitarija u prizemlju i na katu, a uskoro će krenuti radovi na pročelju i okolišu dvorca. Tu smo dodatnim aktivnostima i radom uspjeli ostvariti značajne uštede na projektu uređenja okoliša, koji je sada u potpunosti prilagođen zahtjevima konzervatora i grada. Tako je prvotna konzola, odnosno garaža koja je trebala biti u platou dvorca uklonjena, nanovo osmišljeni prostor oko dvorca slijedi prirodnu konfiguraciju terena, što je značajno pojeftinilo sam projekt. Smanjenjem ovog udjela u sufinanciranju okoliša otvorili smo si mogućnost da ta sredstva preusmjerimo na uređenje unutrašnjosti dvorca (atrija) uslijed novih konzervatorskih nalaza i momenata sigurnosti te na tome aktivno radimo cijelo ljeto u stalnoj komunikaciji s provedbenim i nadzornim tijelima.

Radovi na energetskoj obnovi i uređenju OŠ Kraljevica su u tijeku, rok izvođenja je do kraja godine. S novim pročeljem, krovom i stolarijom naša škola će postati ugodnije mjesto za boravak naših učenika, nakon gotovo 40 godina.  Napravili smo projekt energetske obnove Doma kulture i sporta. Uskladili smo ga s uvjetima natječaja, pripremili svu dokumentaciju i uspješno prijavili na natječaj, te se nadamo pozitivnom ishodu i pomoći od EU fondova, čime će krenuti radovi na Domu kulture i sporta.

Za koji dan će se izmjestiti instalacije na mjestu pristupne ceste za POS-ove stanove Šmrika i krenuti će izgradnja ceste, parkinga i trga. Prema zacrtanoj dinamici druge godine trebali bismo imati izgrađen novi centar u Šmriki. U izradi je glavni projekt značajnog proširenja groblja Kraljevica. Proširenjem groblja urediti će se dodatne pješačke staze, okoliš i proširiti kapacitet grobnih mjesta. Do kraja godine glavni projekt će biti završen kako bi dogodine krenuo u realizaciju. Projekt predviđa proširenje za 128 grobnih mjesta, a izvediv je odjednom i u fazama ovisno o potrebama, interesu i financijskim uvjetima.

Moram spomenuti i Trg Zrinski, odnosno ljetnu pozornicu, za koji aktivno i uspješno rješavamo imovinske-pravne odnose i aktivno pripremamo dokumentaciju kako bi projekt početkom slijedeće godine prijavili na EU fondove. Dobivanjem sredstava i uređenjem Trga Zrinski i ljetne pozornice dobit ćemo novo središte i istovremeno ćemo zaštititi vrijednu kulturnu baštinu i iskoristiti je na najbolji mogući način, kao tržnicu i prostor za raznorazna događanja i manifestacije.

Već na jesen nas očekuju IV. izmjene Prostornog plana Grada Kraljevice sa svrhom usklađenja s projektom aglomeracija Kraljevica izgradnje kanalizacije i vodovoda. Ovime će se prostorni plan grada uskladiti s najvećim strateškim projektom vrijednim 120-150 milijuna kuna po kojem će Kraljevica, Šmrika i Bakarac dobiti 37 km kanalizacijske mreže i 17 km vodovodne mreže, te pročistač, i na taj način će se direktno stvoriti okviri za njegovu realizaciju do kraja 2023. godine. Plan će se u izmjenama uskladiti i s zahtjevima i potrebama građana i gospodarskih subjekata na području grada, stvarajući tako uvjete za nove investitore ne narušavajući prostornu harmoniju i higijenu grada.

Očekuje nas zamjena svih rasvjetnih tijela energetski prihvatljivijima i učinkovitijim modelom, a što znači i početak realizacije projekta obnove i racionalnog upravljanja javnom rasvjetom. Do kraja godine nastavljamo s obnovom cestovne infrastrukture po kojoj se nastavlja s dionicom Podbanj 2 i kasnije Podbanj 3, urediti će se Randićeva ulica, aktivno se radi na pripremi dokumentacije za novu cestu za Oštro, radimo na tome da osmislimo prostor Oštra s obzirom na probleme parkiranja u ljetnim mjesecima, ali i cjelokupni sustav parkiranja na području grada gdje ćemo uvesti reda. Osigurali smo sredstva za obnovu straža na tuneri u Bakarcu. Nastaviti ćemo s ulaganjima u pomorsko dobro. Imovinsko pravni odnosi na igralištima pokraj osnovne škole su pri kraju rješavanja što je preduvjet za njihovo uređenje.

Navedeni projekti su samo dio posla koji nas očekuje. Konačno rješavanje pitanja novog vrtića se idejno oblikuje i kao gradonačelnik pun sam optimizma u vjeri da ćemo imati prostorno adekvatni vrtić kroz dvije do tri godine, aktivno radimo u suradnji s ravnateljicom lučke uprave na uređenju rive i novih poslovnih i drugih sadržaja u lučkom bazenu, u stalnoj smo interakciji s Ministarstvom državne imovine glede zemljišta koje su u vlasništvu države, a imaju potencijale gospodarske eksploatacije.

Kao što vidite mnogo je posla, projekata i izazova pred nama. Nabrojao sam veće projekte na kojima radimo, no uz njih imamo i čitav niz dodatnih i manjih kojima se također aktivno bavimo, a vama su vidljivi. Počela je nova školska godina te želim istaknuti odličan odnos s ravnateljem i djelatnicima škole. Obnova škole popraćena je zadržavanjem svih dosada dosegnutih standarda koje smo mi kao jedinica lokalne samouprave osigurali. Besplatni udžbenici su osigurani za svakog đaka i dalje. No, tu nećemo stati već i dalje u suradnji sa školom tražimo načine kako bismo mladima osigurali bolje školovanje.

Na kraju ponavljam, radujem se jeseni punoj posla i svakom novom danu u ulozi gradonačelnika. Budim se s idejama i zamislima kako naš grad učiniti boljim mjestom za život. Želim da nam se svi vi u tome pridružite i da zajedno stvaramo novu Kraljevicu. Siguran sam da ćemo u tome uspjeti.

Vaš gradonačelnik

Related Posts

X
Skip to content