GospodarstvoPomorski objekti čiji podaci nisu usklađeni s odredbama Pomorskog zakonika

Vlasnici pomorskih objekata dužni su do 31. prosinca 2019. godine podnijeti lučkim kapetanijama i ispostavama lučkih kapetanija zahtjev za usklađenje podataka
2. prosinca 2019.

Kako bi se u potpunosti uredili podatci o pomorskim objektima i vlasnicima pomorskih objekata Zakonom o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (Narodne novine broj 17/19) propisan je čitav niz novih odredbi koje se odnose na upis pomorskih objekata te sređivanje podataka o pomorskim objektima i vlasnicima pomorskih objekata.

Nakon stupanja na snagu Pomorskog zakonika na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mppi.hr/default.aspx?id=43218), objavljen je popis imena i/ili oznaka svih pomorskih objekata upisanih u postojeće upisnike odnosno očevidnike čiji podaci nisu usklađeni s odredbama Pomorskog zakonika s opisom neusklađenosti.

Vlasnici pomorskih objekata dužni su do 31. prosinca 2019. godine podnijeti lučkim kapetanijama i ispostavama lučkih kapetanija zahtjev za usklađenje podataka, a istekom roka za usklađivanje podataka smatrat će se da je pomorski objekt propao i na isti će se primijeniti odredbe Pomorskog zakonika koje se odnose na brisanje po službenoj dužnosti propalih brodova.

Ukoliko vlasnik podnese zahtjev za upis tako brisanog pomorskog objekta mora proći procedure ponovnog upisa.

Izmjenama Pomorskog zakonika predviđena je također mogućnost brisanja jahti i brodica od strane lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija po službenoj dužnosti u slučaju ne plaćanja naknada za sigurnost plovidbe dvije godine uzastopno.

Propisana je i mogućnost ažuriranja podataka o upisanom vlasniku, brodaru, kompaniji, korisniku jahte ili korisniku brodice, temeljem podataka koje u javnim registrima vode nadležna tijela sukladno posebnom propisu o državnoj informacijskoj infrastrukturi.

Također je poslana pisana obavijest na kućne adrese vlasnicima koji uredno podmiruju naknadu za sigurnost plovidbe i naknadu za upotrebu pomorskog dobra, a nemaju upisani osobni identifikacijski broj (OIB) u upisnicima i očevidnicima lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija.

Ukoliko spomenuti vlasnici ne dostave osobni identifikacijski broj do 31. prosinca 2019. izvršit će se brisanje po službenoj dužnosti plovila iz službenih upisnika i očevidnika lučkih kapetanija i ispostava.

Ukoliko isti budu htjeli ponovno upisati plovilo bit će u obvezi proći proceduru ponovnog upisa.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

X
Skip to content