Gradska upravaJavni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba za 2020.

Kompletnu dokumentaciju preuzmite na: https://www.kraljevica.hr/javni-pozivi/
2. prosinca 2019.

Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Kraljevice su projekti i programi od interesa za Grad Kraljevicu. Sukladno Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Kraljevice te kriterijima za vrednovanje programa u programima javnih potreba na području Grada Kraljevice za 2020. godinu objavljenih u Uputama za prijavitelje i Obrascu za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta koji čine sastavni dio ovog Natječaja financirat će se u ukupnim iznosima i za programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika…

Kompletnu dokumentaciju preuzmite na: https://www.kraljevica.hr/javni-pozivi/

X
Skip to content