Gradska upravaPoziv za dostavu ponuda za opremanje i instalaciju širokopojasne mreže – WIFI4EU

27. listopada 2020.

Grad Kraljevica, Frankopanska 1a, Kraljevica, OIB: 41878841251, pokrenula je postupak jednostavne nabave za opremanje i instalaciju širokopojasne mreže – WIFI4EU sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/WIFI4EU/2-2019/018440-041606
Sukladno članku 14. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za procijenjenu vrijednost radova manjih od 500.000,00 kn bez PDV-a, Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave.

OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je Opremanje i instalacija širokopojasne mreže – WIFI4EU – uključuje nabavu, dobavu i puštanje u rad bežične širokopojasne mreže na navedenim pristupnim točkama na području Grada Kraljevice.
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) je 92.000,00 kuna.
Brojčana oznaka predmeta nabave (CPV): 3243000-6
Mjesto isporuke – sukladno zahtjevu pristupne točke navedene u ovom pozivu.

Za više informacija kliknite OVDJE

X
Skip to content