Gradska upravaObavijesti o provođenju dezinsekcije i deratizacije

26. listopada 2020.

“Pestic” d.o.o. Kraljevica provoditi će mjere dezinsekcije (uništavanje larvi komaraca) i deratizacije (uništavanje štakora i miševa) na području Grada Kraljevice 28. i 29.10.2020. godine.

Dezinsekcija i deratizacija vršiti će se na vanjskim površinama i zajedničkim dijelovima zgrada (stubišta, podrumi, pripadajuće vanjske površine).

Ako štakori pojedu sve izložene otrovane meke, ,molimo Vas da odmah nazovete PESTIC d.o.o. na telefon 281-163 radnim danom od 7.30 do 15.30 sati.

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv glodavaca, a uz to izbjegle eventualne nezgode stanari se obvezno trebaju pridržavati slijedećih naputaka.

  • Surađivati s ekipom koja provodi suzbijanje štakora tako da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti otrov za štakore.
  • Odstraniti iz dvorišta i podruma smeće, a osobito otpatke hrane.
  • Za čitavo trajanje deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je postavljen otrov za štakore.
  • Skloniti sve životinje kućne ljubimce na sigurno mjesto gdje ne mogu doći do zatrovanih mamaca.
  • Zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce.

Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.
“PESTIC” d.o.o. KRALJEVICA

X
Skip to content