Gradska upravaObavijest o objavljenim jednostavnim nabavama za građenje i opremanje dječjeg igrališta Šmrika

30. listopada 2020.

Grad Kraljevica objavio je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dokumentaciju u vezi dva postupka jednostavne nabave.

Prvi se odnosi na građenje dječjeg igrališta Šmrika, a drugi na opremanje dječjeg igrališta Šmrika. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponuda. Obvezna je elektronička dostava ponuda putem portala Agencije na navedenom linku.

Sva dokumentacija može se pronaći na portalu Agencije: u pretragu za polje Mjera potrebno je odabrati onu pod brojem 7.4.1. i pod poljem prihvatljivo ulaganje potrebno je odabrati Ulaganje u građenje i/ili opremanje dječjeg igrališta. Klikom na gumb Pretraži filtrirati će se lista poziva.

Predmetni pozivi objavljeni su pod ID POZIVA 16904 i 16905. Klikom na ID POZIVA otvara se stranica na kojoj se može preuzeti kompletna dokumentacija postupka kao i predati ponuda. Rok za dostavu ponuda je 13.11.2020. do 12:00 sati.

 

X
Skip to content