Gradska upravaJavni poziv za podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci

23. rujna 2020.

Na temelju članka 119. stavak 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 – Uredba i 67/18) pozivaju se zainteresirani kandidati za obavljanje dužnosti suca porotnika za podnošenje prijava za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci da vlastoručno potpišu obrazac Izjave i istu uz presliku osobne iskaznice dostave na adresu:

GRAD KRALJEVICA
Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja
s naznakom „za suce porotnike županijskog suda“
Frankopanka 1a, 51262 Kraljevica
najkasnije do 15. listopada 2020. godine.

Kandidat za suca porotnika mora ispunjavati slijedeće uvjete:
– mora biti punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika,
– ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću te ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora, trgovačkog društva ili druge pravne osobe, kao i da ne smije obavljati drugu službu ili posao koji bi mogao utjecati na njegovu samostalnost i nepristranost ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti.

Prijedlog kandidata za suce porotnike utvrđuje Gradsko vijeće Grada Kraljevice na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja, a imenuje ih Županijska skupština Primorsko-goranske županije.

Prilog:
Izjava

X
Skip to content