Započeo prvi digitalni popis stanovništva

16. rujna 2021.

Popisni centar Grada Kraljevice

Građani se mogu samopopisati putem sustava e-Građani

U ponedjeljak, 13. rujna započela je provedba prvog digitalnog popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj.

Pod sloganom „Stvorimo zajedno sliku Hrvatske!“ prva faza (samopopisivanje) s pomoću sustava e-Građani trajat će do 26. rujna 2021., a nakon nje uslijedit će druga faza (terensko popisivanje), koja će trajati od 27. rujna do 17. listopada 2021.

Što je popis stanovništva?

Popis je najopsežnije i najsloženije statističko istraživanje, koje obuhvaća tri jedinice: stanovništvo, kućanstva i stanove, a njegova priprema, organizacija i provedba propisane su Zakonom o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

Podaci koji se prikupljaju Popisom 2021. nužni su za provedbu raznih gospodarskih, socijalnih, demografskih, razvojnih i drugih politika te znanstvenih istraživanja. Kvalitetno planiranje i odlučivanje može se provoditi samo na temelju aktualnih službenih statističkih podataka. Cilj Popisa 2021. jest utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva te njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima, kao i o obilježjima kućanstava i stanova.

Ovogodišnji Popis jedinstven je u odnosu na sve dosadašnje po načinu prikupljanja podataka. Za razliku od dosadašnjih popisa stanovništva, za koje su se podaci prikupljali na tiskanim obrascima, za Popis 2021. podaci se prikupljaju digitalno.

Popis 2021. provodi se prema stanju na dan 31. kolovoza 2021., što se smatra referentnim trenutkom Popisa. Popisuju se državljani Republike Hrvatske, strani državljani i osobe bez državljanstva koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te osobe koje u referentnom trenutku Popisa 2021. imaju boravište u Republici Hrvatskoj. Svi individualni podaci prikupljeni Popisom statistički su povjerljivi i službena su tajna te se objavljuju isključivo u zbirnom obliku u skladu sa Zakonom o službenoj statistici.

Pogledajte ogledni primjerak upitnika

U Upitniku je ukupno šezdesetak pitanja, a na stranicama Državnog zavoda za statistiku može se pogledati ogledni primjerak popisnog upitnika.

Pripadnicima nacionalnih manjina omogućava se pravo uvida u ogledni primjerak popisnog upitnika na jeziku i pismu nacionalne manjine kojoj pripadaju.

Samopopisivanje od 13. do 26. rujna

U prvoj fazi Popisa (samopopisivanje) od 13. do 26. rujna građani će moći samostalno popisati sebe i sve članove svoga kućanstva prijavom u elektronički sustav e-Građani. Takav način samopopisivanja omogućuje sigurnu i naprednu digitalnu komunikaciju s građanima, u vrijeme kada im to najviše odgovara.

Samopopisivanje započinje na mrežnoj poveznici https://popis2021.gov.hr/prijava koja preusmjerava na sustav e-Građani. Elektronička usluga NIAS-a (Nacionalnoga identifikacijskoga i autentifikacijskog sustava) zatražit će autentifikaciju i pristup osobnim podacima. Nakon klikanja na ikonu “Pristajem”, potrebno je izabrati vjerodajnici, registrirati se, pročitati uvjete upotrebe, potvrditi punoljetnost popisivača i potom pristupiti samopopisivanju.

Popis stanovništva 2021 – jedinstvena kontrolna šifra

KONTROLNU ŠIFRU TREBA ZAPISATI NA PAPIR, POSLIKATI ILI ISPRINTATI I SAČUVATI DO TERENSKOG POPISIVANJA

Pravilo samopopisivanja jest jedna vjerodajnica − jedno kućanstvo, što znači da ako se i više članova u kućanstvu koristi sustavom e-Građani, samo jedan član kućanstva popisuje ostale članove kućanstva, kućanstvo i stan.

Građani mogu popisati svoje starije bližnje (roditelje, baku i djeda ili nekog drugog) koji žive u drugom kućanstvu s njihovom vjerodajnicom. Pravilo kod e-popisivanja jest da se s jednom vjerodajnicom popisuje jedno kućanstvo.

Nakon ispunjavanja popisnog upitnika i uspješnog zaključavanja i slanja e-popisnice ispitanik će dobiti jedinstvenu kontrolnu šifru generiranu u trenutku predaje e-popisnice, koja je dokaz uspješno provedenog samopopisivanja.

Kontrolnu šifru treba zapisati na papir, poslikati ili isprintati i sačuvati do druge faze Popisa (terenskog popisivanja) kako bi ispitanik kontrolnu šifru dao popisivaču zbog kontrole obuhvata popisivanja.

Korisnička podrška dostupna je svaki dan od 8 do 21 sat putem besplatnog telefona 0800 900 887 te putem elektronske pošte popis2021@dzs.hr.

Terensko popisivanje od 27. rujna do 17. listopada

U drugoj fazi Popisa (terensko popisivanje) od 27. rujna do 17. listopada 2021. na teren izlaze popisivači koji će, u osobnom intervjuu sa stanovništvom i s pomoću elektroničkih uređaja, popisati sve popisne jedinice koje se nisu samostalno popisale. Situacija nastala zbog pojave bolesti COVID-19 postavila je mnoge izazove u gotovo svim društveno-ekonomskim područjima, pa tako i u provedbi Popisa 2021.

Državni zavod za statistiku provodit će Popis 2021. uz poštivanje preporuka i mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Više informacija dostupno je na www.popis2021.hr.

X
Skip to content