Komunalni infoUređenje okoliša dvorca Nova Kraljevica – Frankopan

13. srpnja 2021.

Završeni su radovi na uređenju okoliša dvorca Nova Kraljevica –Frankopan. Uređenje okoliša dvorca Frankopan bila je najveća komponenta projekta Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“, koji je prijavljen na mjeru KK.06.1.1.,  te je  sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Nositelj spomenutog projekta je Primorsko-goranska županija, a Grad Kraljevica jedan je od partnera. Ukupna vrijednost projekta je 64,1 milijuna kuna od čega je bespovratnih sredstava 47,3 milijuna kuna.

U sklopu uređenja okoliša dvorca, izvedeni su novih armirano betonski potporni zidovi formirana je ulazna rampa, te terasa uz postojeće visoko zelenilo, uređen je ulazni plato, kao i pješačke staze i terase. Također uređene su zelene površine na bočnim stranama dvorca i terasama prema moru. U okoliš su postavljeni novi arhitektonski elementi izrađeni od cortena. Radovi su obuhvatili i sanaciju ogradnih zidova parcele dvorca te rasvjetu okoliša i pročelja dvorca.

Tijekom izvođenja radova otkriven je uz južnu kulu dvorca dio prethodno zatrpanog povijesnog ogradnog zida, pa je sukladno nalogu nadležnog konzervatorskog odjela u Rijeci da se ovaj zid sačuva i prezentira trebalo izmijeniti projekt u ovom dijelu okoliša. Zbog navedene okolnosti povećan je obim ugovorenih radova.

Vrijednost izvedenih radova na uređenju okoliša je 10.449.145,80 kn s PDV-om.

X
Skip to content