Gradska upravaUpisi djece u dječji vrtić za pedagošku godinu 2021./2022.

18. svibnja 2021.

Upisi za pedagošku 2021./2022. godinu ostvarivat će se:

  • od 17. svibnja 2021. godine do 21. svibnja 2021. godine za polaznike Dječjeg vrtića koji obnavljaju upise. Zahtjev se može predati osobno u vrtiću ili putem e-maila: vrtic.orepcici@gmail.com.
  • i od 23. svibnja 2021. godine do 28. svibnja 2021. godine za djecu koja se po prvi puta upisuju u Dječji vrtić.

Upisi će se realizirati svakodnevno od 8:00 do 17:00 sati u dječjem vrtiću, Faranski progon 12, Kraljevica.

Odluku o upisu djece u Dječji vrtić „Orepčići“ za pedagošku godinu 2021./2022. donosi upravno vijeće te ju u nastavku možete pročitati u cjelosti.

ODLUKA O UPISU U DV OREPČIĆI

Potrebnu dokumentaciju za nastavak korištenja usluga i prijavu za upis nove djece možete preuzeti u nastavku.

ZAHTJEV ZA NASTAVAK KORIŠTENJA USLUGA DV OREPČIĆI

PRIJAVA ZA UPIS U DV OREPČIĆI

Odluka o upisu djece objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića i na web stranici Grada Kraljevice 07.06.2021. godine.

X
Skip to content