Komunalni infoPoziv na javnu tribinu „Odvojeno prikupljanje otpada“

18. srpnja 2023.

Grad Kraljevica i KD Čistoća d.o.o. Rijeka pozivaju sve zainteresirane mještane na javnu tribinu „Odvojeno prikupljanje otpada“ koja će se održati u ponedjeljak, 24. srpnja 2023. godine, s početkom u 17:00 sati u Domu kulture i sporta, dvorana PraktikUm, Strossmayerova 29, 51262 Kraljevica.

Svrha javne tribine je educiranje i informiranje mještana o održivom gospodarenju otpadom, uključujući odgovorno postupanje s komunalnim otpadom, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima te upoznavanje mještana s novim individualiziranim sustavom prikupljanja otpada.

Tribina je otvorena za sve mještane, a nakon edukativno-informativne prezentacije o pravilnom načinu postupanja s otpadom, mještani će predstavnicima KD Čistoća d.o.o. Rijeka moći postavljati pitanja i dobiti sve relevantne informacije oko razvrstavanja otpada.

Zbog ograničenog broja mjesta molimo sve zainteresirane da najave svoj dolazak na e-mail: gradska.uprava@kraljevica.hr ili na telefon: 051/282-450 najkasnije do 20. srpnja 2023. godine.

U slučaju iznimno velikog interesa za sudjelovanje na javnoj tribini, Grad Kraljevica i KD Čistoća d.o.o. Rijeka organizirat će dodatne tribine za potencijalne prijavitelje o čemu će pravovremeno obavijestiti sve zainteresirane.

X
Skip to content