Sva djeca s ispunjenim uvjetima upisana u kraljevički vrtić

20. srpnja 2023.

Grad Kraljevica je za svu djecu s navršenih godinu dana, koja ispunjavaju osnovne uvjete, osigurao mjesto u dječjem vrtiću, čime je jedan od rijetkih gradova na riječkom području koji je uspio riješiti problem kapaciteta jasličkih skupina.
Ove godine upisi u dječji vrtići “Orepčići” provodili su se tijekom svibnja putem nacionalne aplikacije e-Upisi. Pristigle su 43 prijave od kojih je njih 37 bilo za jasličke skupine, a 6 za vrtićke. Dvije prijave nisu udovoljavale uvjetima zbog mjesta prebivališta, dok njih 8 nije odgovaralo uvjetima zbog dobi.
Grad Kraljevica vodi računa o potrebama roditelja i djece te se trudi da svake godine upiše svu prijavljenu djecu. Tako je i ove pedagoške godine izišao u susret roditeljima te će im omogućiti upis djece u vrtić po ispunjenju uvjeta, odnosno nakon navršenih godinu dana života. Također, unatoč velikoj inflaciji i porastu materijalnih troškova, kao i troškova plaća zaposlenika vrtića, Grad nije podizao cijenu koju roditelji plaćaju.

Sve bolji uvjeti
Kako bi se osiguralo najbolje uvjete, jednu od soba dnevnog boravka u matičnom vrtiću planira se vratiti u njeno prvobitno stanje, odnosno pretvoriti je u sportsku dvoranu, kako bi djeca mogla biti aktivna i u nepovoljnim vremenskim uvjetima.
Uz to, sljedeće pedagoške godine planira se oformiti senzorna soba za rad s djecom s teškoćama u razvoju ali i djecom urednog razvoja te se trenutno prikupljaju donacije. Senzornom sobom uvelike će se podići kvaliteta rada i brige za djecu, posebno onu koja imaju specifične senzorne poteškoće.
S obzirom na svakodnevni porast djece s određenim oblicima teškoća u razvoju, u dogovoru s osnivačem, od sljedeće pedagoške godine zaposlit će se i asistenti, kako bi se olakšalo i poticalo što samostalnije funkcioniranje djece s teškoćama u razvoju unutar skupine, ali i olakšalo rad cijele skupine.

Logopedska terapija
Velik porast se bilježi i u broju djece s različitim oblicima komunikacijskih poteškoća te se je, prošle pedagoške godine, u suradnji s Gradom, djeci osigurala prijeko potrebna i teško dostupna logopedska terapija, koja se održava jednom tjedno.
Od sljedeće će pedagoške godine proširit će se i ponuda kraćih programa te će se djeci u popodnevnim satima ponuditi pohađanje kraćih sportskih programa i programa ranog učenja engleskog jezika. Pohađanje vrtića neće biti uvjet pohađanja jednog od ovih kraćih programa.

X
Skip to content