Komunalni infoPočetak radova na sanaciji obalnog platoa u Bakarcu na dijelu k.č. 1346/7, k.o. Bakarac

13. rujna 2021.

Sredinom mjeseca rujna 2021. godine započinju radovi na sanaciji obalnog platoa u Bakarcu na dijelu k.č. 1346/7 k.o. Bakarac.

Ugovoreni rok izvođenja radova iznosi 75 kalendarskih dana. Svrha radova je sanacija postojećeg obalnog platoa sunčališta u Bakarcu u dužini od 100 metara i površini od 600 metara kvadratnih, koja obuhvaća sanaciju obalnog potpornog zida i betonske podloge sunčališta, s ciljem osiguranja sigurnog korištenja za potrebe kupača, šetača i ostalih korisnika pomorskog dobra.

Temeljem provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor s tvrtkom ALPHA SUB, obrt za podvodne radove, iz Rijeke na ukupnu vrijednost radova u iznosu od 978.700,00 kn.

Projekt sufinancira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske temeljem Odluke o dodjeli proračunskih sredstava namijenjenih za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi u 2021. godine, sa financijskim sredstvima u iznosu od 700.000,00 kn. Ostatak sredstava u iznosu od 278.700,00 kn osigurati će Grad Kraljevica iz vlastitih proračunskih sredstava.

Usluge stručnog i obračunskog nadzora provoditi će tvrtka Marecon d.o.o. iz Rijeke.

X
Skip to content