Gradska upravaNajava: 21. sjednica Gradskog vijeća

13. veljače 2020. godine s početkom u 18:00 sati
6. veljače 2020.

Temeljem članka 32. Statuta Grada Kraljevice i članka 56. i 57. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kraljevice sazivam 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Kraljevice za 13. veljače 2020. godine s početkom u 18:00 sati. Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici, Frankopanska 1a, Kraljevica.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Verifikacija zapisnika 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Kraljevice
  2. Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci
  3. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Kraljevice
  4. Prijedlog Odluke o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika
  5. a) Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija Grada Kraljevice za razdoblje od 2020. do 2022. godine
    b) Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija Grada Kraljevice za 2020. godinu
  6. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Kraljevice za 2019. godinu
  7. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Kraljevice za 2020. godinu
  8. Aktualni sat

Predsjednica
Vesna Špalj, dipl. oec., v.r.

Materijali za preuzimanje: Materijali – 21. sjednica GV

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija s važećom novinarskom akreditacijom mogu pratiti rad Gradskog vijeća uz prethodnu najavu predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela za financije, opće i pravne poslove Grada Kraljevice, pismeno ili telefonski (051/282-450) najkasnije 24 sata prije sjednice. Broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća je pet, prema redoslijedu prijave. Broj predstavnika medija nije ograničen.

X
Skip to content