Gradska upravaMandatno izvješće gradonačelnika za razdoblje 2017. – 2021.

5. svibnja 2021.

Mandatno izvješće za razdoblje 2017.-2021. sastoji se od tematskih cjelina iz djelokruga rada Grada Kraljevice koji pridonosi razumijevanju uloge grada kao jedinice lokalne samouprave i obuhvaćen je pregled svih važnijih aktivnosti, projekata i programa upravnih tijela i ustanova realiziranih kroz posljednje četiri godine.

U privitku preuzmite pdf verziju.

PRIVITAK:

X
Skip to content