Komunalni infoEU fondovi: povukli 15 tisuća eura za javni Wi-Fi

Besplatni internet postaviti će se na desetak lokacija.
15. svibnja 2019.

Grad Kraljevica dobio je 15 tisuća eura od Europske komisije za instaliranje besplatnog interneta na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, zdravstvene ustanove i muzeji, a u sklopu programa WiFi4EU. Ukupan budžet programa je 120 milijuna eura, od čega je u ovom pozivu podijeljeno 51 milijun eura. Od ukupno prijavljenih deset tisuća gradova i općina Europe sredstva su dodijeljena za njih 3400. Rok za provedbu projekta je 18 mjeseci. Predviđeno je postavljanje minimalno deset pristupnih točaka besplatnog interneta unutar grada.

X
Skip to content