Gradska upravae-Račun: Obavijest svim dobavljačima

28. lipnja 2019.

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta (2014/55/EU), od 1. srpnja 2019. godine na snagu stupa obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave, te nabave putem narudžbenica.

Povodom toga, želi se skrenuti pozornost da od navedenog datuma izdavatelji elektroničkih računa obvezni su prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

Grad Kraljevica, te njeni proračunski korisnici: „Dječji vrtić Orepčići“ i „Narodna knjižnica i čitaonica Kraljevica“, kao obveznici javne nabave odnosno naručitelji od 1. srpnja NE smiju zaprimiti nijedan papirnati račun jer neće moći više po njemu postupiti, odnosno račun koji stigne u papirnatom obliku biti će vraćen dobavljaču i neće moći biti plaćen (ističemo da se ni skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra e-računom).

Stoga, svi subjekti koji ispostavljaju račune prema Gradu i njegovim proračunskim korisnicima od 1. srpnja moraju imati ugovorenu mogućnost slanja e-Računa.

X
Skip to content