Komunalni infoZavršeni su radovi na uređenju dijela ulice Mali Dol u naselju Križišće između kućnih brojeva 88. i 89.

12. srpnja 2021.

Završeni su radovima na uređenju dijela ulice Mali Dol u naselju Križišće, između kućnih brojeva Mali Dol 88. i 89. Izvedeni su radovi na obnovi kolnika i armirano betonskog zida uz jugozapadni rub kolnika, zbrinjavanju oborinskih voda i postavljena je zaštitna ograda na potporni zid. Zahvat je izveden u dužini od 80 metara, a ukupna površina zahvata iznosi približno 240m2.

Pješačko – kolna površina sastoji se od kolnika širine 4,25 metara i polegnutih predgotovoljenih rubnjaka. Sustav prihvata oborinske vode sastoji se od slivnika, priključnih cijevi slivnika, revizijskog okna, te upojnog rova za prihvat, retenciju i infiltraciju oborinskih voda u tlo kao krajnji recipijent.

Sanacijom prometnice značajno je poboljšana sigurnost odvijanja prometa na navedenoj dionici i spriječeno je daljnje uništavanje kolničke konstrukcije uslijed djelovanja oborinskih voda.

Građevinske radove izvela je tvrtka GP IZVEDBA d.o.o. iz Grižana, temeljem provedenog postupka javne nabave. Ukupna vrijednost izvedenih radova, uključujući i troškove nadzora, iznosi 235.160,75 kn bez PDV-a.

X
Skip to content