Gradska upravaUređenje okoliša u blizini dvorca Nova Kraljevica – objavljen je postupak javne nabave

Grad Kraljevica pokrenuo je na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) otvoreni postupak javne nabave za uređenje okoliša u blizini dvorca Nova Kraljevica.
11. travnja 2019.

Radi se o izvođenju građevinskih radova na uređenju okoliša Dvorca Frankopan – Nova Kraljevica u sklopu projekta „Kulturno turistička ruta Putovima Frankopana“. Ponude se zaprimaju putem EOJN RH do petka 3. svibnja 2019. godine do 12:00 sati. Dokumentacija o nabavi može se preuzeti preko EOJN RH putem poveznice:
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2643384

X
Skip to content