Gradska upravaUputa Gradskog izbornog povjerenstva Grada Kraljevice vezano uz ovjeru očitovanja o prihvaćanju kandidature i zaprimanje kandidacijskih lista i kandidatura

19. travnja 2021.

Sukladno uputi Državnog izbornog povjerenstva KLASA: 013-06/21-01/36, URBROJ: 507-03/02-21-20 od 9. travnja 2021., a vezano uz obvezu izbornih povjerenstava da se u svom radu pridržavaju Preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o osiguranju epidemioloških mjera u izbornom procesu – Rad izbornih tijela, sudionici izbornog postupka moći će ovjeriti očitovanja o prihvaćanju kandidature, te predati prijedloge kandidacijski lista i kandidatura, u sjedištu Gradskog izbornog povjerenstva Grada Kraljevice, Frankopanska 1a i to:

– 19. -23. travnja……………………………u uredovno vrijeme gradske uprave

– 24. travnja ……………….…………………………………………………9:00-13:00 sati

– 25. travnja…………………………………………………………………..9:00-13:00 sati

– 26. travnja ……………………………………………..……………………8:00-16:00 sati

– 27. travnja …………………………………………………………………..8:00-17:00 sati

– 28. travnja…………………………………………………………………….8:00-20:00 sati

– 29. travnja…………………………………………………………………….8:00-24:00 sata

U svrhu organizacije i provedbe pojedinih radnji sukladno ranije naznačenom, OBVEZNA JE NAJAVA DOLASKA i to putem elektroničke pošte: gip.kraljevica@izbori.hr ili na telefon: 091/1155772 ili 091/1155773.

Nakon zaprimanja najave podnositelj će biti obavješten o terminu dolaska, pri čemu će se prihvatiti prijedlog podnositelja, osim u slučaju da je željeni termin popunjen, u kom slučaju će se podnositelju dati najbliži slobodni termin.

U slučaju da predlagatelji usprkos obvezi najave to ne učine, neće moći provesti željenu radnju dok Gradsko  izborno povjerenstvo ne provede radnje dogovorene po prethodnoj najavi. U tom slučaju predlagatelji će svoj red morati čekati izvan prostorija sjedišta Gradskog izbornog povjerenstva.

Pozivaju se sudionici postupka na poštivanje ovih Uputa, kao i Preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o osiguranju epidemioloških mjera u izbornom procesu.

OVJERAVANJE OČITOVANJA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURA

– kandidat ovjeru može zatražiti osobno

-OVJERA OČITOVANJA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE KANDIDATA KOJIMA JE IZREČENA MJERA IZOLACIJE/SAMOIZOLACIJE

Kako kandidati kojima će tijekom razdoblja kandidiranja biti izrečena mjera izolacije/samoizolacije neće biti u mogućnosti ishoditi ovjeru očitovanja o prihvaćanju kandidature u prisutnosti javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva, nadležno izborno povjerenstvo je ovlašteno očitovanja o prihvaćanju kandidature ovjeriti na osnovi od strane predlagatelja dostavljene preslike očitovanja o prihvaćanju kandidature na obrascima OLS-3 ili OLN-3, preslike osobne iskaznice kandidata radi usporedbe potpisa na očitovanju i potpisa na osobnoj iskaznici i nedvojbenog dokaza o izrečenoj mjeri izolacije/samoizolacije (potvrda liječnika opće prakse ili sl.).

Za ovjeravanje očitovanja osoba mora sa sobom imati:

– ispunjeni obrazac očitovanja (OLS-3 / OLN-3)
– osobnu iskaznicu ili drugi dokument kojim se može identificirati i iz koje je vidljiv OIB te kopiju tog dokumenta.

X
Skip to content