Gradska upravaRaspisan natječaj za radno mjesto „Zamjenik direktora“ u Turističkoj zajednici grada Kraljevice

15. studenoga 2022.

Natječaj za radno mjesto „Zamjenik direktora“ u Turističkoj zajednici grada Kraljevice broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž) na određeno puno radno vrijeme – zamjena za porodiljni dopust

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno odredbi članka 21. i 22. stavak 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) te odredbi članka 5. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22) kako slijedi:

1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij
2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima u turizmu
3. znanje jednoga stranog jezika
4. znanje rada na osobnom računalu

U skladu s odredbama članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, zamjenikom direktora može biti imenovana osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

Za više informacija preuzmite privitak.

PRIVITAK:

X
Skip to content