Komunalni infoRadovi na izgradnji zgrade POS-a u Šmriki

13. srpnja 2021.

U tijeku su radovi na izgradnji zgrade POS-a u Šmriki, odnosno stambeno poslovne građevine s uređenjem okoliša na k.č. 772/16 k.o. Šmrika. S APN-om su definirani elementi financiranja izgradnje i sudjelovanja zainteresiranog gospodarskog subjekta u uređenju poslovnog prostora.

Sklopljen je ugovor o međusobnim pravima i obvezama. APN-u je ustupljeno zemljište od strane Grada Kraljevice , te je u listopadu 2020. godine započela izgradnja zgrade. Ugovoreni rok izgradnje je godinu dana. Nakon izgradnje navedene zgrade biti će omogućen smještaj za osam obitelji po modelu društveno poticajne stanogradnje, a Trgovine Krk su kupile poslovni prostor u prizemlju zgrade s namjerom uređenja navedenog prostora u market s bogatom paletom prehrambenih proizvoda. Sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Kraljevice, grad je osigurao dio nedostajućih sredstava za građenje zgrade POS-a u  vrijednosti 727.000,00 kn s PDV-om. Također osigurana su i sredstva za otkup jednog poslovnog prostora u visini 505.000,00 kn s PDV-om i sredstva za radove na uređenju infrastrukture( troškovi priključenja građevine na elektroenergetsku distribucijsku mrežu u iznosu 173.491,88 kn s PDV-om). Ovime je Grad Kraljevica još jednom pokazao  da vodi brigu o potrebama mladih obitelji i njihove djece.

U svrhu realizacije Programa POS-a raspisan je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana koji se grade po Programu društveno poticajne stanogradnje na području Grada Kraljevice, na lokaciji Šmrika.

Pravo na podnošenje zahtjeva, mjerila, dokumentacija, način te ostali uvjeti podnošenja zahtjeva kao i postupak odobravanja zahtjeva određeni su Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/2018, 66/2019) i Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje reda prvenstva za kupnju stanova koji će se graditi po Programu društveno poticane stanogradnje u Gradu Kraljevici („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 8/15).

Povjerenstvo za provedbu Programa društveno poticane stanogradnje Grada Kraljevice provesti će postupak bodovanja zaprimljenih zahtjeva te utvrđivanja prijedloga Liste prvenstva.

Lista prvenstva biti će objavljena na Internet stranicama Grada Kraljevice.

Temeljem provedenog postupka javne nabave odabran je izvođač radova TEHNO-ELEKTRO d.o.o. iz Đakova. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 6.850.609,00 kn s PDV-om. Do sada su izvedeni u cijelosti zemljani , betonski i zidarski radovi, te su izvedene sve etaže građevine uključujući i krovnu konstrukciju. Započeti su fasaderski radovi, te je u tijeku ugradnja ALU i PVC stolarije. Planirani završetak radova očekuje se sredinom mjeseca listopada 2021. godine.

 

 

 

 

 

X
Skip to content