Gradska upravaObavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

6. listopada 2021.

Pisano testiranje i intervju provodi se u cilju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme Višeg savjetnika za razvoj i investicije i Samostalnog upravnog referenta za investicije i održavanje komunalne infrastrukture KLASA: 112-02/21-01/2, URBROJ: 2170/08-03-21-3 od 20. rujna 2021. godine, a objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 102/2021 dana 22. rujna 2021. godine i na oglasnoj ploči i Internet stranici Grada Kraljevice. Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano od strane pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Kraljevice.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će pozvani na pisano testiranje putem telefona ili e-maila. Intervjuu mogu pristupiti samo kandidati koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% od ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti. Za kandidata koji ne pristupi pisanom testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na predmetni natječaj. 

Pisani dio prethodne provjere znanja i sposobnosti održati će se: u Gradskoj vijećnici Grada Kraljevice, Frankopanska 1a/I u srijedu 13. listopada 2021. godine s početkom u 9:00 sati 

Napomena: Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, biti će zatraženo od kandidata predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Intervju za kandidate će se održati isti dan o čemu će kandidati detaljnije biti obaviješteni prilikom pisanog testiranja.

X
Skip to content