Gradska upravaNatječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima

Natječaj je otvoren do 14. listopada 2019. godine
13. rujna 2019.

Predmet natječaja je dodjela stipendija u školskoj – akademskoj godini 2019./2020. Temeljem mjerila uspješnosti dodijelit će se deset stipendija učenicima srednje škole i deset stipendija studentima. Temeljem socijalnih mjerila, uz uvažavanje uspjeha u školovanju, dodijelit će se dvije stipendije učenicima srednje škole i dvije stipendije studentima. Kompletnu dokumentaciju preuzmite u privitku.Visina učeničke stipendije je 400,00 kn, a studentske stipendije 500,00 kn mjesečno.

Uvjeti natječaja
Stipendija se dodjeljuje učeniku i studentu koji:

 • je državljanin Republike Hrvatske,
 • ima prebivalište na području Grada Kraljevice,
 • redoviti je učenik ili student,
 • upisao je narednu godinu školovanja,
 • ne ostvaruje stipendiju iz drugih izvora.

Mjerila uspješnosti

 • za učenike prvog razreda srednje škole – nagrada Grada Kraljevica u 2019. godini za postignuti uspjeh u osnovnoj školi
 • za učenike ostalih razreda srednje škole – prosječna ocjena u prethodnoj godini školovanja najmanje 4,5
 • za studente prve godine studija – nagrada Grada Kraljevica u 2019. godini za postignuti uspjeh u srednjoj školi
 • za studente ostalih godina studija – prosječna ocjena u prethodnoj godini studija najmanje 4,0.

Socijalna mjerila
Socijalna mjerila definirana su Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Kraljevice („Službene novine Grada Kraljevice“ broj 4/14 i 8/14), a pri rangiranju se uvažava uspjeh u školovanju.

Prijava na natječaj
Prijava na natječaj treba sadržavati:

 • ispunjen pristupni obrazac, koji se može podignuti u gradskoj upravi ili na internet stranicama Grada Kraljevice www.kraljevica.hr i
 • presliku dokumenata navedenih u pristupnom obrascu.

Prijave kandidati dostavljaju na adresu: Grad Kraljevica, Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica, s naznakom „ZA ŠKOLSKU STIPENDIJU“ ili „ZA STUDENTSKU STIPENDIJU“, do 14. listopada 2019. godine. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kompletna dokumentacija

X
Skip to content