Gradska upravaObjava javne rasprave UPU Šmrika -Barbina draga

19. svibnja 2021.

Javna rasprava održati će se u trajanju od 30 (trideset) dana, u razdoblju od 25. svibnja 2021. do 23. lipnja 2021. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Šmrika (NA9) – Barbina draga, (dio UPU-a 23) bit će izložen na javni uvid u Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Kraljevice, Frankopanska 1a, Kraljevica, radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 sati i na web stranici www.kraljevica.hr.

Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Šmrika (NA9) – Barbina draga, (dio UPU-a 23) održat će se za sve zainteresirane 2. lipnja 2021. godine s početkom u 16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Kraljevice, Frankopanska 1a/I.

Sudionici na javnom izlaganju dužni su se pridržavati propisanih epidemioloških mjera.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Šmrika (NA9) – Barbina draga, (dio UPU-a 23) mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave zaključno s 23. lipnja 2021. godine na sljedeće načine:

– unosom u zapisnik o javnom izlaganju,

– u pisanom obliku dostavom nositelju izrade Plana na adresu Grad Kraljevica, Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica.

Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

PRRIJEDLOG PLANA PRONEĐITE OVDJE

 

X
Skip to content