Gradska upravaObavijest o predaji kandidacijskih lista za Izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kraljevice

30. ožujka 2021.

U uputama za provođenje izbora stoji da se „Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva i potvrda o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o lokalnim izborima.“

U komunikaciji s Ministarstvom pravosuđa i uprave, Odjel kaznene evidencije, Potvrde o podacima iz kaznene evidencije moći će se pribaviti sukladno važećim zakonskim propisima nakon raspisivanja Lokalnih izbora 2021.

Stoga, očitovanja o prihvaćanju kandidature za Izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kraljevice biti će pravovaljana i bez potvrde o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o lokalnim izborima, odnosno potvrdu o podacima iz kaznene evidencije NE MORATE pribaviti za Izbore za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kraljevice.

Međutim uz Očitovanja o prihvaćanju kandidature (OMO-3) svi kandidati moraju ovjeriti i Izjavu da nema okolnosti koje bi bile protivne odredbi članka 13. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima, odnosno da nema zapreka za kandidiranje.

Izjava

X
Skip to content