Obavijest o početku naplate parkinga na području Grada Kraljevice

10. srpnja 2024.

Obavještavamo korisnike da od 12. srpnja 2024. godine Vlastiti pogon Grada Kraljevice započinje s naplatom parkinga na parkirališnim površinama određenom Odlukom o javim parkiralištima na kojima se obavlja naplata, odnosno na području naselja Oštro.

Na području Grada Kraljevice naplata parkinga se vrši u jednoj zoni (I. zona).

Naplata parkiranja određena je do 15.09. svake godine. Dnevno vrijeme naplate parkiranja je od 09:00 do 20:00 sati svaki dan u tjednu, bez obzira na blagdane i neradne dane određene Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima.

Naplata naknade za parkiranje na parkiralištu s naplatom obavlja se putem parkirnih automata (putem kovanica i kartičnog plaćanja putem POS terminala), putem SMS plaćanja na broj 708901, te putem Bmove web trgovine i mobilne aplikacije.

Svi korisnici javnih parkirališta s naplatom imaju pravo na korištenje satne, dnevne i mjesečne parkirališne karte.

Ukoliko Vam bude izdana DPK – Dnevna parkirna karta kao kazna za neplaćanje parkinga ili ne produživanje trajanja parkinga, istu ste dužni platiti putem priložene uplatnice.

Pravo na povlaštenu kartu imaju:

  1. fizička osoba „Stanar“ koja ima stalno mjesto prebivališta na području Grada Kraljevice ima vozilo registrirano na svoje ime;
  2. obrtnik ili pravna osoba „Poslovna“ koja koristi poslovni prostor na području Grada Kraljevice u zoni naplate parkiranja što dokazuje ugovorom o zakupu, odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora i izvodom iz obrtnog, odnosno sudskog registra ili ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru koji isto dokazuje Rješenjem. ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom (za obrtnike) odnosno ima vozilo registrirano na ime pravne osobe čije je sjedište registrirano na području Grada Kraljevice, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom (za pravne osobe).

Povlaštena parkirališna karta za 2024. godinu biti će besplatna.

Svi zainteresirani korisnici povlaštenih karata dužni su podnijeti Zahtjev za izdavanjem povlaštene karte putem službene Internet stranice Grada Kraljevice www.kraljevica.hr

Cjenik komunalne usluge parkiranja

X
Skip to content