Obavještavamo korisnike s područja Grada Kraljevice koji još nisu preuzeli elektroničke ključeve za poluukopane spremnike ili individualne spremnike u predviđenim terminima, da iste mogu preuzeti na lokaciji Komunalne garaže KD Čistoća, Osječka 55 u Rijeci, radnim danom od 08:00 do 15:00 sati, a subotom od 08:00 do do 12:00 sati.

Molimo korisnike da ponesu svoje kupone, osobnu iskaznicu vlasnika ili odrezak računa KD Čistoća.
Za sve dodatne informacije korisnici se mogu javiti na sljedeće kontakte:

1) Za program odvoza i rute kamiona
Alen Bašić, alen.basic@cistoca-ri.hr, mobitel: 091 335 34 07

2) Za prelazak na poluukopane spremnike i naknadno preuzimanje individualnih spremnika ili ključa
Josip Butorac, josip.butorac@cistoca-ri.hr, telefon: 051 353 426
Gordana Vidović, gordana.vidovic@cistoca-ri.hr, telefon 051 353 426

3) Za eventualne poteškoće oko korištenja poluukopanih spremnika
Danijel Simčić, danijel.simcic@cistoca-ri.hr, mobitel: 091 226 0053

4) Za ažuriranje korisničkih podataka i pitanja vezana uz račune:
Privatni korisnici: komercijala.poslovni@cistoca-ri.hr, telefon 051 353 403
Poslovni korisnici: komercijala.stambeni@cistoca-ri.hr, telefon 051 353 400